Strategiemap

De strategiemap

Online groei creëren met een strategiemap als leidraad. Heeft als doel er voor te zorgen dat een organisatie goed voorbereid en wel overwogen de voor hun relevante elementen uit de online wereld actief inzet ten einde groei de gewenste ontwikkelingen te realiseer.  Concrete geformuleerd:

 • Verbeteren van de dienstverlening
 • Sterkere propositie
 • Bezuinigen
 • Omzet groei realiseren
 • Conversie vergroten

Online groei creëren is organisatie breed, haakt aan op corporate strategie is een aan een geschakeld proces. Een proces dat continue in beweging is en onderhevig is aan interen, externe factoren.
Het is vooral keuze durven maken. Het is een groeipad waarlangs de organisatie zich op het online vlak gedurende een aantal jaren wenst te ontwikkelen.

Digitale strategiemap, is de weergave daarvan op 1 A4. en heeft als doel om onderlinge verbanden inzichtelijk te maken en de route / de digitale koers voor de komende jarenweer te geven.

 

Perspectieven strategiemap.

De digitale strategie map kent twee invalshoeken. De ene as toont de perspectieven, de andere as toont de strategische speerpunten. De perspectieven van de strategiemap zijn:

 • Financial perspectief Wat de organisatie doet, uitgedrukt in een financiële positie. Omzet en factor kosten (efficiency).
 • Klant perspectief, Waar wil je je als organisatie feitelijk op richten.
 • Intern perspectief, Op welke wijze zetten we de interne processen in om de strategische doelen te realiseren.
 • Groei / Leer perspectief, Er wordt gefocust: op de vaardigheden en kennis van betrokkenen binnen de organisatie en de benodigde I(C)T-infrastructuur, welke ondersteuning biedt aangaande bewaken kwaliteit (strategische) doelen.
 • Omgeving perspectief, De omgeving is gewenst en ongewenst van invloed op de online groei. Hoe spelen we in op de omgeving om te voorkomen dat deze afbreuk doet / imago schade veroorzaakt aan de organisatie.

 

Opstellen strategiemap

Het opstellen van een strategiemap is een lastig klus. De reden daarvoor zijn:

 • Het vraagt organisatiebrede betrokkenheid.
 • Het vergt tijd van medewerkers
 • Het is deels out of the box kunnen denken
 • Het is het koppelen van de strategie en het organisatiebeleid naar digitaal perspectief.

 

Voordeel is dat het ontzettend veel inzicht verschaft en een duidelijk leidraad vormt voor de toekomst.

Een digitale strategiemap opstellen?

Of bel me voor een afspraak 076-5151351

E-mail