QuickScan

Wat is een QuickScan?

Een QuickScan beschrijft de bestaande situatie van je online omgeving. Het is een methode die inzichtelijk maakt hoe je online omgeving is opgebouwd, in elkaar zit. De online omgeving zijn je online portalen daaronder verstaan we intranet, extranet, internet, MIJN-omgeving en de website. Specifiek voor intranet hebben we de QuickScan Intranet ontwikkeld. Een uitwerking en meer informatie over de QuickScan intranet is te vinden op de pagina intranet-scan http://www.businessstrategen.nl/intranet-scan

 

Een QuickScan onderzoekt en belicht je online portaal vanuit drie perspectieven:

  1. functioneel perspectief,
  2. technisch perspectief,
  3. gebruikersperspectief.

Het resultaat van de QuickScan is dus een praktische omschrijving van de situatie van je online portaal. Aangevuld met verbeterpunten en eventuele Quickwins van je online portaal. Het is een praktisch rapport dat je instaat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen over het wat te doen met je online portaal.
QuickScan wordt ook wel web scan sitescan intranet scan genoemd. What’s in the name?

 

Case

Quote,Directeur.

 

Vervolgstappen

De QuickScan kan uitgebreid worden met; een inventarisatie van wensen en eisen voor het nieuwe online portaal; een stakeholderanalyse; een taakanalyse; CMS-selectietraject. Net als de Quickscan zijn dat onderdelen uit de ambitie fase van het “Wiel van participatie” Een uitwerking en meer informatie over het “Wiel van participatie” is te vinden op http://www.businessstrategen.nl/participatie-wiel

 

Gerelateerde artikelen

  • Een succesvol intranet
  • Draagvlak creatie, adoptie van je gebruikers.

This is a text block. Click the edit button to change this text..

Inzicht in je online omgeving nodig?

Bel me voor een afspraak 076-5151351

E-mail