Pensioenfonds direct messaging Yammer

 

Direct messaging Yammer, (Klantcase)

Het Pensioenfonds had de wens ‘Om elkaar snel en tijdig te kunnen informeren over belangrijke zaken in korte tekstberichten’.

 

De randvoorwaarden waren:

  • De tool draagt bij aan transparante en kwalitatief goede informatievoorziening.
  • De tool heeft een ondersteunende werking bij het scheiden van hoofd- en bijzaken.
  • De tool volgt de hartslag van de organisatie a-tempo.

Daarbij moest de functionaliteit aansluiten op de volgende organisatiedoelen: Verbeteren efficiency; Bevorderen informatievoorziening; Optimaliseren medewerkersbeleving.

 

Waarom werd Yammer gekozen?

  • Yammer is te beveiligen en goed op te slaan. Dit creëert de mogelijkheid om Yammerinformatie te plaatsen binnen een compliance traject.
  • Yammer kent diverse functies die social sharing & collaboration ondersteunen.
  • Yammer leent zich ervoor om met minimale functionaliteit te beginnen en gaandeweg de functionaliteit, indien gewenst, uit te breiden.
  • Yammer is van Microsoft en sluit aan op de Office 365 licentie. Daarnaast kent het uitstekende integratiemogelijkheden met SharePoint.
  • Yammer kent géén datatracking en bevat géén advertenties zoals Whatsapp, Google talk e.a.

 

Mijn rol

Aan mij werd de vraag gesteld: ‘Welke tool voor social sharing voldoet aan onze wensen?’
Ik maakte vervolgens een analyse van diverse tools. Hieruit bleek dat Yammer het meest geschikt was. Belangrijk hierbij waren onder andere de archiveerbaarheid en compliance.

 

Nadat de keuze voor Yammer door het Pensioenfonds gemaakt was heb ik een plan van aanpak geschreven.
Dit plan bestond uit een korte- en een lange termijn opzet. Binnen de korte termijn planning werd het Yammer platform opgezet en de medewerkers getraind. Binnen de lange termijn planning viel de uitrol naar het bestuur en het organisatiebreed draagvlak creëren.

 

Meer info www.businessstrategen.nl/direct-messaging.

Mijn ervaring en/of  kennis gebruiken?
Neem dan contact op. We kunnen dan afstemmen hoe ik je het best van dienst kan zijn. Bel voor een afspraak 06 – 54 93 09 49.

Of stuur e-mail.

Meer informatie >