Participatietrap

Participatietrap

Stakeholder participatie Dit is een onderdeel van de aanpak succesvol communiceren met je interne stakeholders, fase ‘Lanceer en Adopteer’ (Participatietrap of Elevator van Quirke)

 

We zien dat organisaties veel energie steken in het optuigen van een private web. Helaas wordt met enige regelmaat vergeten om draagvlak te verkrijgen bij de gebruikers. ‘We hebben het gemaakt voor de gebruiker, klaar.’

Beter is om de gebruiker gefaseerd te vertellen wat er is, wat ze er mee kunnen doen en hoe ze er mee kunnen werken. Beantwoordt voor de gebruiker de volgende vragen en communiceer hierover.

Wat is het voordeel voor de interne stakeholder? Welke waarde voegen we toe met het nieuwe private web? Als de gebruikers daarvan doordrongen zijn gaan ze het private web daadwerkelijk gebruiken. We gebruikt de trap van Quirke om aan dit proces vorm te geven. Hoe we dat aanpakken staat in deze paragraaf beschreven.

De Elevator-methode van Quirke ondersteunt het realiseren van strategie- en businessdoelen. Interactie is hierbij het sleutelwoord. De mate waarin de organisatie een strategie omzet in actie bepaalt het succes.

Trap of Elevator, Quirke

Onze uitleg van de Elevator

We definiëren de ambitie. Als deze ambitie helder is bepalen we wat de invulling van interactiezuilen moet zijn. Deze zuilen omvatten:

  • Kennis hebben
  • Begrip hebben.
  • Ondersteunen.
  • Zich betrokken voelen.
  • Zich verbonden voelen.

In de aanpak voegden we de zuil ‘participeren’ toe, omdat Social Sharing een steeds grotere rol is gaan spelen. Het lijken wellicht individuele en losstaande zuilen, maar er is wel degelijk een samenhang. In de praktijk zien we haast nooit een rechtlijnige afbakening.

De zuilen geven het groeipad aan, het pad dat we moeten bewandelen om de ambities te bereiken.

Bron, Making the conncetion 2sd edition Biil Quirke of online http://www.synopsisonline.com/

This is a text block. Click the edit button to change this text..

Een Participatietrap opstellen?

Of bel me voor een afspraak 076-5151351

E-mail