Intranet scan

 

Intranet Scan

Veel organisaties zijn enthousiast begonnen aan het opzetten van een intranet. Vaak meer als doel op zich dan als middel. Het resultaat is dat veel intranetten niet optimaal gebruikt worden.
In de Intranet scan komt naar voren hoe je Intranet in elkaar steekt en hoe je meer kunt halen uit je intranet hoe je een beter rendement kunt realiseren met je intranet Onder rendement verstaan we zake als beter interne communicatie, betere samenwerking, en beter onderlinge interactie en een vergrote gebruikersacceptatie; De Intranet scan geeft je snel een goed beeld of je de basis van je intranet op orde hebt.

 

Hoe het werkt?

In de Intranet scan houden we uw huidige intranet tegen het licht en bekijken waar mogelijke kansen binnen uw organisatie liggen om het te verbeteren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn aan de ene kant de wensen van uw medewerkers en aan de andere kant de interne communicatiestrategie. Intranet is immers één van de middelen waarmee je communicatiedoelen kunt bereiken.
Je krijgt antwoorden op vraagstukken als:

 • Hoe is de structuur van je intranet opgebouwd?
 • Is de sitestructuur van je intranet logisch?
 • Is de structuur en de navigatie consistent en logisch?
 • Is design ondersteunend aan je intranet doelstellingen? En voldoet deze aan de conventies?
 • Hoe is het tekstgebruiker? Voldoet die aan de content beheersplan?
 • Weten de gebruikers hoe het intranet te gebruiken? Is er een gebruikershandleiding (tekst, spraak of video)
 • Worden er formulieren gebruikt en met welke doel?
 • Welke applicaties zijn er gelinkt aan ons intranet?
 • Wat is je intranet focus samenwerken, informeren of interactie al dan niet social? Of juist een mix
 • Is de gewenst duidelijk? En komt die tot uiting in je Intranet?
 • Is je intranet geoptimaliseerd voor mobiel verkeer?

Een Intranet scan onderzoekt en belicht je online portaal vanuit drie perspectieven:
1. functioneel perspectief,
2. technisch perspectief,
3. gebruikersperspectief.

 

Wat levert de scan op

Het resultaat van de Intranet scan is een praktische omschrijving van de situatie van je intranet.

Naast de beschrijving worden de verbeterpunten en de Quickwins die te behalen zijn met intranet beschreven. Het is een praktisch rapport dat je instaat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen over het wat te doen met je intranet. Dit afgespiegeld tegen de mogelijkheden, intranet trends van nu.

Het stelt je in staat een antwoorden te formuleren op vragen als:

 • moet ik mijn intranet door ontwikkelen,
 • Moet ik vooral houden wat we nu hebben.
 • moet ik een heel nieuw intranet lanceren,

 

Voordelen Intranet scan

De voordelen intranet scan op een rijtje:

 • een goed inzicht in de status en verbeterpunten van uw Intranet,
 • in korte doorlooptijd,
 • tegen lage investering,
 • onafhankelijk deskundig oordeel.

Intranet scan, levert u een kritisch maar deskundig blik op uw portaal op.

Interesse in de Intranet scan, maak een afspraak >.

Vervolgstappen

De Intranet scan kan uitgebreid worden met; een inventarisatie van wensen en eisen voor het nieuwe online portaal; een stakeholderanalyse; een taakanalyse; CMS-selectietraject. Net als de Intranet scan zijn dat onderdelen uit de ambitie fase de ‘Participatiecirkel’ De ambitie is fase is er opgericht ‘Waarom en wat willen we bereiken’.
Een uitwerking en meer informatie over de ‘Participatiecirkel’  vind je hier >.

 

Een Quickscan Intranet opstellen?

Bel me voor een afspraak 076-5151351

E-mail