Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Business Strategen .nl werkt en handelt met diverse labels, produkten en diverse websites daarvoor geldt dezelfde disclaimer.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de websites zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Business Strategen .nl, is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Hoewel zij met zorg bepaalt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gebroken links en de inhoud van internetpagina’s waarnaar verwezen wordt.

Op de inhoud van de sites en de daarin opgenomen gegevens en informatie, evenals de programmatuur berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij Business Strategen .nl, partners of de rechthebbende.

Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor individueel persoonlijk gebruik te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen (kopiëren) zonder schriftelijke toestemming.

De informatie verzonden met een e-mailbericht vanuit een van onze websites is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien technisch niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden, kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.

Het informele en open karakter van e-mail-berichtenverkeer brengt verder met zich mee dat een e-mailbericht (desondanks virusscanning) zogenoemde computervirussen kan bevatten.