DiMIO

DiMIO-scan meet de digitale volwassenheid van je interne organisatie. DiMIO is Afkorting van Digital maturity of internal organisation. De DiMIO-scan heeft zes focusgebieden, dat zijn;

  • Talent
  • Cultuur
  • Communicatie
  • Strategie
  • Processen
  • Technologie

 

DiMIO-scan Organisation 123

Het resultaat maakt inzichtelijk waar je als organisatie achter blijft op de trend lijn. Bij organisatie A123 is dat voornamelijk strategie en proces. Terwijl uit de scan van organisatie A120 een totale digitale transformatie wenselijk is. Dat betekend aandacht voor alle focus gebieden.

Op basis van de uitkomsten en de analyse van de scan kan er een digitale transitieaanpak (Ontwikkelaanpak met roadmap) opgesteld worden voor je organisatie.

De DiMIO-scan is gebaseerd op het ‘Klantdenk’ principe. Daarin staat de beleving van de medewerker centraal. (www.klantdenken.nl). De DMIO-scan is gebaseerd op een waardeschaal van één tot vijf. De Scan wordt meestal ingevuld door medewerkers uit diverse hiërarchische lagen van de organisatie. Meestal diverse lagen omdat de DiMIO-scan ook uitgevoerd kan wordt op teamniveau.
Medewerkers die de DIMIO-scan invullen kennen op basis van hun beleving een waarden toe aan het digitale transitie onderwerp. Die waarden verzamelen we; matchen we onderling; en daar rekenen we mee. Dat vormt de uitkomst van de scan en de algemene trendlijn.