DiMIO focusgebieden

DiMIO gaat over de digitale volwassenheid van de interne organisatie. Dat meten we met de scan.  (DiMIO is Afkorting van Digital maturity of internal organisation. En is gebaseerd op zes focusgebieden.

  • Talent;  daarbij gaat het om wat je medewerkers kunnen.
  • Cultuur;  gaat het om hoe je organisatie zich gevormd heeft. Zeg maar de waarden normen en gedragspatronen van je organisatie.
  • Communicatie;  het gaat hier om hoe we de boodschap overbrengen.
  • Strategie;  is de weg die je inslaat. De stip die je op de horizon gezet hebt aangevuld met de weg er naar toe.
  • Processen;  zijn de manier waarop je het wilt realiseren.
  • Technologie; is hetgeen dat de organisatie ondersteunt in de uitvoering.

 

Het gaat om interne organisatie daarom zijn de blokken links  op de horizontale as gepositioneerd. De  verticale as geeft weer connectie van persoon en naar organisatie weer.

DiMIO-scan focusgebieden Talent Cultuur Communicatie Strategie Proces Technologie