Quickscan Intranet Humanitas

humanitas-logo quickscan intranet“Norbert heeft op een efficiënte en professionele wijze een QuickScan van het intranet van Humanitas gemaakt. Goed was o.a. dat zijn analyse consequent vanuit het gebruikersperspectief was beredeneerd. Na zijn rapportage wisten we precies welke vervolgstappen noodzakelijk waren om logica, eenvoud en samenhang in dit voor ons belangrijke interne communicatiemiddel te brengen.”

Ben van Heesbeen
Hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving Humanitas